Hľadaj:

Dnes je Štvrtok 25.júla 2024, meniny má: Jakub zajtra: Anna, Hana

Farnosť Strečno

 

Farnosť Strečno, s farským kostolom zasväteným svätej Žofii,rímskej vdove, vznikla v roku 1788. Matriku (krstnú, úmrtnú, sobášnu) začal písať správca farnosti
Vavrinec Stríberny dňom 1. januára 1789. V súčasnosti je farnosť začlenená do novovzniknutej Žilinskej diecézy a patrí do dekanátu Varín. K farnosti donedávna patrili aj dve filiálky - Stráňavy, kde sa nachádza relatívne nový kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii a nová Mojšová Lúčka (pôvodná Mojšová Lúčka bola zatopená pri výstavbe Vodného diela Žilina v 90-tych rokoch). Od 1.7.2012 boli tieto obce od Farnosti Strečno odčlenené a vznikla nová Farnosť Stráňavy.

Farnosť Strečno je známa najmä vďaka hradu, ktorý sa vypína na vápencovom brale na pravej strane Váhu ponad cestou I. triedy smerujúcej zo Žiliny do Martina, ktorá je zároveň aj akousi spojnicou medzi Strečnom, Stráňavami a Mojšovou Lúčkou. Strečno je obľúbené aj vďaka svojej polohe - je vstupnou bránou do Strečnianskej úžiny, cez ktorú preteká rieka Váh rozdeľujúca blízku Malú Fatru na 2 časti.

Strečnianska tiesňava

     Táto poloha bola aj dôvodom pre postavenie dvoch hradov - Starhradu (v súčasnosti už len zrúcanina) na ľavom brehu Váhu a neskôr aj hradu Strečno, ktoré boli predovšetkým akýmisi strážcami dôležitej dopravnej tepny rozdeľujúcej Malú Fatru. V súčasnosti sa už síce rieka Váh na dopravu nevyužíva, zato však bola obnovená tradícia pltníctva, ktoré sa stalo novou turistickou atrakciou. Úsek, po ktorom sa plavia plte, je jedným z posledných zachovaných úsekov, ktoré neboli narušené činnosťou človeka a je tiež jedným z posledných miest výskytu pôvodných druhov rýb, ktoré tu majú ideálne podmienky na rozmnožovanie vďaka zachovanému korytu rieky, ktoré tvorí početné pereje a riečne ostrovy. Rieka sa počas miliónov rokov zarezávala do podložia a vytvorila tak ďalší unikát na Slovensku - Domašínsky meander, naproti ktorému sa vypína zrúcanina Starhradu. Známy veršík : "Tam okolo Strečna, cesta nebezpečná", nevystihuje len súčasnú dopravnú situáciu na ceste 1/50 pri Strečne, ktorá je preťažená, ale svoj pôvod má v riekanke, ktorá vznikla ako narážka na nebezpečenstvo číhajúce vo vodách Váhu, keď sa v minulosti pri skalách Margity a Besnej vytvárali mohutné víry, kde neraz zahynulo množstvo pltníkov. Dnes už tento úsek nie je nebezpečný, lebo skaly boli pred II. svetovou vojnou odstrelené, prúd Váhu však nestratil svoju dynamiku a opatrnosť pri jeho splavovaní je vždy namieste. Smerom do Žiliny je Váh súčasťou Vodného diela Žilina, ktoré je obľúbených rekreačným miestom pre cyklistov, korčuliarov a rybárov. Po oboch brehoch bola vytvorená cyklotrasa, od roku 2011 kompletne pokrytá asfaltom, čím sa vytvoril okruh medzi Žilinou a Strečnom určený pre cyklistov či korčuliarov.


História

 

Prvý drevený kostolík bol postavený v roku 1789 a stál blízko Váhu na mieste dnešného parkoviska pred farou. V roku 1847 bol postavený murovaný kostol, ktorý stojí dodnes. Oba kostoly boli zasvätené sv. Źofii rímskej, vdove, a to hlavne pre jej menovkyňu -Žofiu Bošňakovú, manželku Františka Vešelényho - ktorý bol majiteľom hradu Strečno a jeho panstva. Źofia bola (a je) pokladaná za sväticu, nielen pre jej ťažký život s hýrivým manželom, ale hlavne pre jej sociálne aktivity - pomoc chudobnýcm, výstavba nemocnice. Podobne ako sv. Źofia rímska, ktorá stratila svoje tri dcéry, aj Źofia Bošnaková znášala všetko utrpenie vo svojom živote s pokorou a s neutíchajúcim zápalom pre pomoc blížnym.  (zvyšok z histórie bude doplnený neskôr :-) )

Aj v nedávnej minulosti sa toho veľa vo farnosti zmenilo. Pod vedením pána farára Ľubomíra Guniša bola ešte za čias socializmu v 80tych rokoch postavená nová fara. v 90tych rokoch rokoch zo zbierok veriacich postavený kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii v Stráňavoch. Kostol v Strečne si tiež vyžiadal úpravy - vdp. Milan Kováč rozbehol rekonštrukciu kostola - bol rozšírený chórus. Terajší farár Ladislav Gura dal strechu kostola pokryť medeným plechom. Na veži dal vymeniť krov a na jej vrchole bol umiestnený antikorový dvojkríž. Bola opravená aj fasáda kostola. Na farskú budovu sa dala urobiť nová strecha a tiež nová fasáda. Boli vytvorené sociálne zariadenia a pristavený altánok. Skultivovalo sa aj okolie kostola a fary, v lete 2012 bol kostol premaľovaný aj zvnútra. Začiatkom roka 2012 bola presťahovaná Materská škola z budovy patriacej farnosti do zrekonštruovanej budovy Základnej školy SNP, čím sa uvoľnili priestory pre nové Pastoračné centrum, ktoré sa po rekonštrukcii a výmene okien v lete 2012 aj začalo využívať.

Joomla templates by a4joomla

Pripomienky k stránke: admin(zavináč)farnost-strecno.sk