Hľadaj:

Dnes je Štvrtok 25.júla 2024, meniny má: Jakub zajtra: Anna, Hana

Sviatosť krstu

"Choďte teda, učte všetky národy  a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich  zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami  po všetky dni až do skončenia sveta" (Mt 28,19-20).

Milosťou Krstu "v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" sme  pozvaní mať účasť na živote Svätej Trojice už tu na zemi, aj keď budeme mať len nedokonalé poznanie.

Svätý krst je základom celého kresťanského života,  vstupom do života v Duchu Svätom (vitae spiritualis ianua)  a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.  Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie  deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi  a stávame sa účastnými na jej poslaní:"Krst je sviatosťou  znovuzrodenia skrze vodu a slovo". (KKC 1213)


Už nie sme otrokmi, ale synmi a dcérami, lebo sme dostali Ducha adoptívneho synovstva, aby sme už tu na zemi mohli zažívať Božie kráľovtsvo.

V krste dostávame dary Ducha Svätého, ktoré sú doplnené pri birmovaní - keď dostávame plnosť darov Ducha Svätého.


Vysluhovateľom sviatosti krstu je obyčajne kňaz, ale v prípade nebezpečenstva smrti to môže byť akýkoľvek pokrstený, ktorý musí mať samozrejme úmysel pokrstiť daného človeka a zároveň dotyčný musí vyznať našu vieru. Matériou sviatosti krstu je voda, ktorá je symbolom očistenia a znovuzrodenia. V našich kostoloch býva zvykom pokrsteným deťom dávať aj sviecu, ktorá je symbolom nového života v Kristovi, a bielu košieľku, ktorá symbolicky znázorňuje nášho ducha, očisteného od dedičného hriechu.

Krst si pripomíname aj pri vstupe do kostola, keď sa prežehnávame svätenou vodou - je to zároveň určitým symbolickým vyjadrením pred začatím liturgie, ktorá je akousi skrátenou  verziou udalostí Nového zákona. Tak ako sa náš kresťanský život začína krstom, tak sa aj svätá omša alebo skôr príprava na ňu začína prežehnaním svätenou vodou na znak pripomienky nášho krstu. Krstné sľuby si môžeme obnoviť napríklad na veľkonočnú vigíliu (večer pred veľkonočnou nedeľou).

Pri krste dieťaťa by mali byť prítomní jeho rodičia, a krstní rodič(ia), ktorí sa zaväzujú vychovávať dieťa v kresťanskom duchu. Pri krste v dospelosti je zasa potrebná príprava na krst zo strany katechumena. V našej cirkvi je zaužívané krstenie krátko po narodení - rodičia detí potom zodpovedajú za výchovu svojích potomkov v kresťanskom duchu. Vo východnom obrade sa hneď po krste vysluhuje aj sviatosť birmovania, u nás až v neskoršom veku - keď sa o jej prijatí môžeme rozhodnúť sami. Tí, ktorí chcú prijať sviatosť krstu v dospelosti, bývajú pokrstení na veľkonočnú vigíliu - čo je symbolické, pretože v tú noc oslavujeme Pánovo zmŕtvychvstanie - Jeho víťazstvo nad smrťou nám prinieslo nový život, ktorý prijímame v krste.


 

Joomla templates by a4joomla

Pripomienky k stránke: admin(zavináč)farnost-strecno.sk