OZNAMY

Zoslanie Ducha Svätého                                                                        31. 5. 2020

 

Liturgický kalendár:

Pondelok              preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Utorok                  spomienka sv. Barnabáša, apoštola  

Štvrtok                 sviatok nášho p. J. Krista, najvyššieho a večného kňaza

Nedeľa                  slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Sv. omše v týždni budú v týždni každý večer o 18 hod. V pondelok bude detská sv. omša. Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišiel s deťmi aspoň jeden z nich.  Po sv. omši sa chcem dohodnúť s rodičmi ohľadom termínu prvého sv. prijímania. V piatok bude mládežnícka sv. omša pre birmovancov. Aby mohli mať na prvý piatok aj starší veriaci sv. omšu a sv. prijímanie, pre nich bude v tento deň sv. omša ráno o 8. 30 hod.  V sobotu  bude sv. omša o 18 hod. s platnosťou na nedeľu pre starších veriacich nad  65 rokov. V nedeľu o 8. 30 hod. a  o 10. 30 hod.

Nedeľná sv. omša  o pol 9 hod. bude  vysielaná online. Začíname mesiac, ktorý je zasvätený BSJ, preto sa budeme pred sv. omšou modliť litánie k BSJ.

 

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude pred každou sv. omšou. Mnohí ste v týchto dňoch, keď bola opäť možnosť prichádzať do kostola z vďačnosti  pristúpili k sv. spovedi. Kto necíti na duši ťažký hriech, nemusí opäť pristupovať k sv. spovedi. Birmovancov prosím, aby pristúpili k sv. spovedi počas týždňa, najneskôr v piatok pred sv. omšou. 

 

V sobotu  bude  v kostole  preskúšanie birmovancov z otázok, ktoré dostali a taktiež každý musí každý birmovanec vedieť  o živote svätca, ktorého si vybral za svojho patróna. Je nutné, aby v piatok ako i v sobotu prišli všetci birmovanci a priniesli si birmovný preukaz. Preskúšanie bude v takomto poradí: 9. 00 deviataci, 9. 45 prváci,  10. 30 druháci.

 

V mesiaci jún prosím o upratovanie veriacich ulíc: Záhradná, Za záhradami, Cintorínska.

 

Pred časom sme menili a skvalitnili osvetlenie v presbýteriu nášho kostola. Chceme pokračovať v obnove osvetlenia celého  kostola. Čo znamená ostávajúce halogénové svietidlá budú nahradené LED svietidlami. Ich životnosť je omnoho dlhšia a tak nebude  nutná  častá náročná výmena halogenovych žiaroviek. Taktiež sa tým vyrieši požadované osvetlenie  kostola. Na budúcu nedeľu bude po dlhšom čase zbierka na kostol, teda i na tento účel a tiež i na iné výdavky, ako i výdavky spojené so živým vysielaním.  Za pomoc vopred vyslovujem pán Boh zaplať, možnosť pomoci je i cez bankový účet, ktorý je zverejnený na web. stránke v sekcii kontakty.

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 18:00  Za zdravie a Božiu pomoc Anne

Utorok

18:00

 + Emília Ľudovít Kopásek

Streda  18:00  Božiu pomoc a zdravie pre Antona Hanuliaka        
Štvrtok 

18:00

 +  Pavel Oberta

Piatok 

8:30

18:00

 + Adam a Mária Tojčík  

    úmysel kňaza

Sobota  18:00 

 +  Ján Prieložný a za + v rodine Prieložnej a Obertovej

Nedeľa  8:30  +  Juraj, Anna, Pavel Beháň, Daniel, Anna Tichý  
  10:30   Za farnosť