OZNAMY

2. nedeľa cez rok                                                                                         16.1.2022

Liturgický kalendár:

Pondelok               spomienka sv. Antona, opáta

Piatok                    spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

Nedeľa                3. nedeľa v období cez rok

 

Od 12. 1. 2022 platia nové opatrenia: Do kostola môžu prichádzať osoby výhradne v režime OP, a to v kapacite sto osôb. Je žiadúce mať pri sebe doklad o potvrdení splnenia podmienok. Účastníci majú  mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, sedia na vyznačených miestach a pred vstupom do kostola  si dezinfikujú ruky. Z toho vyplýva, že na sv. omše sa už nebude zapisovať. V sobotu ponechávam večernú sv. omšu s platnosťou na nedeľu z dôvodu, aby bola väčšia možnosť návštevy nedeľných bohoslužieb, preto opäť  prosím  seniorov, aby prichádzali na túto sv. omšu.

Aby mal každý možnosť v nedeľu pristúpiť k sv. prijímaniu, bude sa rozdávať  dnes a zatiaľ i  každú nedeľu  v kostole medzi 14. 30 - 15 hod.

Sv. omše v nastávajúcom týždni budú nasledovne: V pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu  budú sv. omše  o 17 hod. V nedeľu sú sv. omše o 8 hod. a o 10 hod. Sv. omša v nedeľu o 8 hod., budú vysielané aj online.

Oznam pre birmovancov: Na budúcu nedeľu prídu birmovanci na sv. omšu. Zoberú si sebou preukaz birmovanca, ktorý odovzdajú  p. animátorke. Tí, ktorí nemôžu ísť na sv. omšu, budú pozerať sv. omšu online.

Už teraz prosím rodičov budúcich prvoprijímajúcich detí, že detská sv. omša bude na ďalší pondelok. Bližšie informácie,  najmä podľa situácie sa vyhlásia na budúcu nedeľu.

Vyslovujem pán Boh zaplať  veriacim, ktorí obetovali  milodar na kostol, ako i na výstavbu krížovej cesty. 

 

Úmysly sv. omší na tento týždeň:       

Pondelok 17:00

+  Anton  

Utorok

17:00

Božiu pomoc a zdravie Štefanovi a Pavlovi Beháň

Streda 17:00

+  Rozália, Pavol, Vladimír, Peter Klocaň

Štvrtok

17:00

+  za duše v očistci

Piatok

17:00

+  úmysel kňaza

Sobota

17:00  

+  Miloslav, Štefánia Jandová, Ondrej Šugár a príbuzní

Nedeľa

 

8:00

10:00

Za farnosť

+  Margita Tarabová