OZNAMY

Veľkonočná nedeľa                                                                                4. 4. 2021

 

Dnes slávime najväčší kresťanský sviatok – Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista. Vo veľkonočnom období sa namiesto modlitby Anjel Pána modlíme modlitbu Raduj sa nebies Kráľovná.

 

Liturgický kalendár:

Pondelok    Veľkonočný pondelok

Nedeľa        2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Zajtra na Veľkonočný pondelok bude sv. omša z nášho kostola, ako i na budúcu nedeľu vysielaná online o 8. hod.

Ostatné dni budem slúžiť súkromne sv. omše na vaše úmysly.

Celý týždeň slávime Veľkonočnú oktávu, preto vás povzbudzujem, aby ste aj tento týždeň vo svojich rodinách prežívali hlbšie svoj život viery.

 

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí  sa pričinili o to, aby sme tieto sviatočné dni mohli prežívať na Božiu slávu: p kostolníkovi, miništrantom, p. organistovi a  spevákom,  ako i  tým, čo pripravovali a zdobili kostol a Boží hrob. A taktiež všetkým vám, ktorí ste boli pre mňa veľkým povzbudením s akou pokorou a vďačnosťou ste prichádzali k Božiemu hrobu, a s akou vierou ste prežívali všetky online prenosy počas Veľkonočného trojdnia.  A napokon opäť chcem vyjadriť veľké pán Boh zaplať tým, ktorí ste počas týždňa priniesli milodar na kostol, alebo ste svoj milodar poslali na účet farnosti. Nesmierne si to vážim. Ako prejav mojej vďaky bude zajtra sv. omša obetovaná za všetkých dobrodincov kostola.

Prajem a vyprosujem všetkým požehnané a milostiplné  Veľkonočné sviatky. Nech Vás Zmŕtvychvstalý pán naplní novou silou, odvahou a radosťou.