Hľadaj:

Dnes je Nedeľa 31.mája 2020, meniny má: Petronela, Petrana zajtra: Žaneta
channel1.jpgchannel9.jpgchannel2.jpgchannel11.jpgchannel13.jpgchannel10.jpgchannel4.jpgchannel7.jpgchannel16.jpgchannel14.jpgchannel3.jpgchannel8.jpgchannel12.jpgchannel15.jpgchannel17.jpgchannel6.jpgchannel5.jpg

Oznamy 31. mája 2020

Sv. omše v týždni budú v týždni každý večer o 18 hod. V pondelok bude detská sv. omša. Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišiel s deťmi aspoň jeden z nich.  Po sv. omši sa chcem dohodnúť s rodičmi ohľadom termínu prvého sv. prijímania. V piatok bude mládežnícka sv. omša pre birmovancov.

Zoslanie Ducha Svätého                                                                        31. 5. 2020

 

Liturgický kalendár:

Pondelok              preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Utorok                  spomienka sv. Barnabáša, apoštola  

Štvrtok                 sviatok nášho p. J. Krista, najvyššieho a večného kňaza

Nedeľa                  slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Sv. omše v týždni budú v týždni každý večer o 18 hod. V pondelok bude detská sv. omša. Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišiel s deťmi aspoň jeden z nich.  Po sv. omši sa chcem dohodnúť s rodičmi ohľadom termínu prvého sv. prijímania. V piatok bude mládežnícka sv. omša pre birmovancov. Aby mohli mať na prvý piatok aj starší veriaci sv. omšu a sv. prijímanie, pre nich bude v tento deň sv. omša ráno o 8. 30 hod.  V sobotu  bude sv. omša o 18 hod. s platnosťou na nedeľu pre starších veriacich nad  65 rokov. V nedeľu o 8. 30 hod. a  o 10. 30 hod.

Nedeľná sv. omša  o pol 9 hod. bude  vysielaná online. Začíname mesiac, ktorý je zasvätený BSJ, preto sa budeme pred sv. omšou modliť litánie k BSJ.

 

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedať sa bude pred každou sv. omšou. Mnohí ste v týchto dňoch, keď bola opäť možnosť prichádzať do kostola z vďačnosti  pristúpili k sv. spovedi. Kto necíti na duši ťažký hriech, nemusí opäť pristupovať k sv. spovedi. Birmovancov prosím, aby pristúpili k sv. spovedi počas týždňa, najneskôr v piatok pred sv. omšou. 

 

V sobotu  bude  v kostole  preskúšanie birmovancov z otázok, ktoré dostali a taktiež každý musí každý birmovanec vedieť  o živote svätca, ktorého si vybral za svojho patróna. Je nutné, aby v piatok ako i v sobotu prišli všetci birmovanci a priniesli si birmovný preukaz. Preskúšanie bude v takomto poradí: 9. 00 deviataci, 9. 45 prváci,  10. 30 druháci.

 

V mesiaci jún prosím o upratovanie veriacich ulíc: Záhradná, Za záhradami, Cintorínska.

 

Pred časom sme menili a skvalitnili osvetlenie v presbýteriu nášho kostola. Chceme pokračovať v obnove osvetlenia celého  kostola. Čo znamená ostávajúce halogénové svietidlá budú nahradené LED svietidlami. Ich životnosť je omnoho dlhšia a tak nebude  nutná  častá náročná výmena halogenovych žiaroviek. Taktiež sa tým vyrieši požadované osvetlenie  kostola. Na budúcu nedeľu bude po dlhšom čase zbierka na kostol, teda i na tento účel a tiež i na iné výdavky, ako i výdavky spojené so živým vysielaním.  Za pomoc vopred vyslovujem pán Boh zaplať, možnosť pomoci je i cez bankový účet, ktorý je zverejnený na web. stránke v sekcii kontakty.

 

Úmysly sv. omší:

Pondelok 18:00  Za zdravie a Božiu pomoc Anne

Utorok

18:00

 + Emília Ľudovít Kopásek

Streda  18:00  Božiu pomoc a zdravie pre Antona Hanuliaka        
Štvrtok 

18:00

 +  Pavel Oberta

Piatok 

8:30

18:00

 + Adam a Mária Tojčík  

    úmysel kňaza

Sobota  18:00 

 +  Ján Prieložný a za + v rodine Prieložnej a Obertovej

Nedeľa  8:30  +  Juraj, Anna, Pavel Beháň, Daniel, Anna Tichý  
  10:30   Za farnosť

 

 

Sledujú nás všetky vekové kategórie :-D

 

Duchovné sväté príjimanie a vzbudenie si dokonalej ľútosti

Nakoľko sa nemôže v kostole sláviť spoločne sv. omša a taktiež sa nemôže konať spoločná sv. spoveď, veľmi sa odporúča duchovné sv. prijímanie a vzbudenie si dokonalej  ľútosti.  Mnohí sa úprimne pýtate, akým spôsobom je to možné, preto ponúkam podrobnejšie vysvetlenie:

 

V tejto súvislosti sa považuje za užitočné, pre lepšie pochopenie objasniť presnejšie význam slova „dokonalá ľútosť“. Podľa učenia Katechizmu, pre získanie sviatostnej milosti odpustenia hriechov, či už pri osobnej svätej spovedi, alebo aj v tejto mimoriadnej forme,  je zo strany kajúcnika potrebná ľútosť nad spáchanými hriechmi.

KKC 1451... Je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi  a ich  zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť.

KKC 1452.  Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

Aj k takto vzbudenej dokonalej ľútosti nahrádzajúcej v osobitných situáciách osobnú svätú spoveď sa odporúča podľa možností pripraviť spytovaním svedomia podobne ako pred osobným vyznaním hriechov.

Slovne si možno dokonalú ľútosť vzbudiť akoukoľvek formou, ktorá predpokladá vyššie spomenutú duchovnú pohnútku lásky k Bohu, zavrhnutia hriechu a predsavzatia nehrešiť a pristúpiť k osobnej sviatostnej spovedi keď to bude, môže teda byť vykonaná aj so sprievodnou formou obvyklou pri osobnej svätej spovedi.

V  tieto dni sledujete mnohí prenosy sv. liturgií cez internet alebo v televízii. V tejto situácii, keď nemám možnosť pristúpiť fyzickým spôsobom k prijatiu Eucharistie, hojný duchovný úžitok môžeme získať aj tzv. duchovným prijímaním.

Duchovné prijímanie je „akt túžby po spoločenstve s Kristom, prítomný v Eucharistii, vzbudený vierou , ktorá pôsobí skrze lásku“.

Duchovné prijímanie neznamená prijať Eucharistiu duchovne, ale prijať prítomnosť Krista v mojom živote, čo jeden z účinkov Eucharistie. Je to túžba byť s Pánom, žiť s ním , byť v jeho prítomnosti.

V podstate môžeme do jednej modlitby spojiť aj akt dokonalej ľútosti, aj vyjadrenie túžby po spoločenstve s Kristom, a to vlastnými slovami, ktoré môžu byť inšpirované takouto modlitbou.

Môj Ježišu, verím, že si v Eucharistii z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa v tejto chvíli sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

 

Napokon ponúkame možnosť prečítať si najnovšie číslo časopisu: Naša Žilinská diecéza.  PDF elektronického čísla je tu:

http://www.nasadieceza.sk/wp-content/uploads/2020/04/dieceza4_2020_dist.pdf

 

Mladí priatelia, na Kvetnú nedeľu sa v Cirkvi slávi 35. svetový deň mládeže. Všetkých vás pozdravujem, prajem a vyprosujem vám na príhovor Božej matky veľa  síl a odvahy otvoriť sa pre Božiu lásku. Sv. Otec František k tomuto dňu vydal posolstvo zvlášť pre vás. Môžete si ho nájsť v sekcii Oznamy pre birmovancov.

Joomla templates by a4joomla

Pripomienky k stránke: admin(zavináč)farnost-strecno.sk